Aigent・Recommender​
(Dịch vụ đề xuất thời gian thực)

 

Dịch vụ đề xuất thời gian thực 「Aigent・Recommender​」

Chúng tôi đã mua lại quyền kinh doanh của Aigent ・ Recommender tại Việt Nam. Đây là phần mềm được phát triển bởi Silver Egg Technology, công ty có thị phần lớn nhất trên thị trường công cụ đề xuất ở Nhật Bản. Chúng tôi là công ty đầu tiên ở Việt Nam triển khai dịch vụ đến từ Nhật Bản này.

 • Công cụ đề xuất là một người đồng hành đáng tin cậy để tăng doanh số bán hàng trực tuyến khi chạy một trang thương
 • mại điện tử hoặc trang web.
 •  
 • Công cụ đề xuất là một hệ thống dựa trên lịch sử hành vi của khách truy cập để gợi ý và đề xuất các sản phẩm phù hợp
 • với sở thích của người dùng trên mỗi trang của web từ nhiều góc độ khác nhau.​
 •  
 • Silver Egg Technology là công ty về đề xuất dữ liệu có thị phần lớn nhất tại Nhật Bản. Kể từ khi được thành lập vào năm 1988,
 • Silver Egg Technology không ngừng phát triển và luôn mang đến nhiều đề xuất cho khách hàng.
 •  
 • Với công nghệ AI độc đáo của mình, Aigent ・ Recommender có thể đưa ra các đề xuất phù hợp với sở thích và mục
 • tiêu của người dùng thông qua phân tích hành vi chi tiết.
 •  
 • <Tính năng vượt trội so với các đề xuất khác​>
 • ● Chức năng đề xuất với độ chính xác cao
 • ● Xử lý trong thời gian thực
 • Bằng cách xử lý trong thời gian thực, một loạt các quy trình "đo lường hành vi", "phân tích" và "đề xuất" được thực hiện trong
 • vòng "mili giây" từ khi nhấp chuột đến hiển thị trang.
 • ● Phân tích luồng duyệt web của người dùng
 • Thông tin hành vi người dùng càng được tích lũy nhiều, càng hiểu rõ mục đích và sở thích của người dùng đó, từ đó chúng ta tạo
 • ra nội dung càng chính xác: "Bạn đang tìm kiếm cái gì?" "Bạn đang quan tâm đến cái gì?" "Ngạc nhiên đúng không, các sản
 • phẩm/ nội dung này có thể phù hợp với bạn”.
 • Công cụ đề xuất là một người đồng hành đáng tin cậy để tăng doanh số bán hàng trực tuyến khi chạy một trang thương mại điện tử hoặc trang web.
 •  
 • Công cụ đề xuất là một hệ thống dựa trên lịch sử hành vi của khách truy cập để gợi ý và đề xuất các sản phẩm phù hợp với sở thích của người dùng trên mỗi trang của web từ nhiều góc độ khác nhau.​
 •  
 • Silver Egg Technology là công ty về đề xuất dữ liệu có thị phần lớn nhất tại Nhật Bản. Kể từ khi được thành lập vào năm 1988, Silver Egg Technology không ngừng phát triển và luôn mang đến nhiều đề xuất cho khách hàng.
 •  
 • Với công nghệ AI độc đáo của mình, Aigent ・ Recommender có thể đưa ra các đề xuất phù hợp với sở thích và mục tiêu của người dùng thông qua phân tích hành vi chi tiết.
 •  
 • <Tính năng vượt trội so với các đề xuất khác​>
 • ● Chức năng đề xuất với độ chính xác cao
 • ● Xử lý trong thời gian thực
 • Bằng cách xử lý trong thời gian thực, một loạt các quy trình "đo lường hành vi", "phân tích" và "đề xuất" được thực hiện trong vòng "mili giây" từ khi nhấp chuột đến hiển thị trang.
 • ● Phân tích luồng duyệt web của người dùng
 • Thông tin hành vi người dùng càng được tích lũy nhiều, càng hiểu rõ mục đích và sở thích của người dùng đó, từ đó chúng ta tạo ra nội dung càng chính xác: "Bạn đang tìm kiếm cái gì?" "Bạn đang quan tâm đến cái gì?" "Ngạc nhiên đúng không, các sản phẩm/ nội dung này có thể phù hợp với bạn”.

Ưu điểm của việc cài đặt Công cụ Đề xuất

 • Nhà cung cấp dịch vụ đề xuất có thị phần số 1 tại Nhật Bản
 • Tăng số lượng khách truy cập và duyệt website
 • Cung cấp "nhận thức" cho khách hàng 
 • Tăng chi tiêu của khách hàng thông qua việc bán gia tăng (upsell) và bán chéo (cross-sell)
 • Tự động hóa và ổn định.

Quy trình Cung cấp các đề xuất tối ưu trong thời gian thực không chỉ trên các trang web, mà còn trên nhiều kênh và thiết bị khác nhau,

Cách cài đặt đề xuất – Quy trình

Lịch trình đến khi ra mắt Aigent

Để ra mắt dịch vụ hiển thị các đề xuất, thường phải mất khoảng 1,5 đến 2 tháng kể từ khi xác nhận các yêu cầu đề xuất (xác định trang giới thiệu, logic hiển thị, số hiển thị, v.v.)

Thời gian đến khi dịch vụ được phát hành sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương pháp cài đặt, v.v., vì vậy vui lòng xem đây như một hướng dẫn cho các hạng mục công việc và giờ công.

Bảng giá

* Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết về phí dịch vụ

Các dịch vụ sau được bao gồm trong giá

■ Dịch vụ giám sát hoạt động quanh năm
■ Trả lời câu hỏi về cài đặt
■ Cung cấp cổng quản lý và báo cáo hàng tháng

CONTACT

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

pageTop